Сляпа любов

Извънредно спешно ми е да ме чуеш
закъснели думи аз не мога да тая
ти трябва всичко да научиш
не утре, не после
а сега!
Сърцето си отварям с риск да те загубя
но не мога да живея за половинчати неща
на половин обороти да дишам
полукрадешком да те виждам
сричайки полуоткъслячно в мрака едва.
Извънредно много искам да ме чуеш
извънредно искам да ти изкрещя:
“Какви ги вършиш?!
Защо се правиш на глупак?!”
Защо да се учим
да стъпваме плахо сами
щом можем да бъдем
по-истински заедно
и някак по-добри
единствено водени от сляпата вяра
че е напразно времето щом е без нас
щом часовника стар пак
точно тиктака напред във захлас.
Извънредно увлечена
безмълвно вречена
на тихата сляпа любов
пред тебе заставам смирено
без цветя, но с тоз послеслов!

-Вики Вика, 8.03.2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s