П Р Е Р А Ж Д А Н Е

Обръщам си очите наобратно

за да виждам нови цветове

сменям си ръцете

за да докосвам с любопитство на дете

изтривам всички спомени

от минали животи

сърцето ми започва да тупти

готово да се слее с друго във едно

светът сега е бяло платно.

За първи път поемам 

глътка въздух

началото е трудно

проплакване

задавяне

но уча се да дишам.

Прераждане.

Към нов живот

политам.

-Вики Вика, 22.08.2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s