Той & Тя

той подгъва страниците

към които иска да се върне

а ТЯ грижливо пази всяка книга

той всичко всякога планира

а ТЯ иска наопаки света му да обърне

той отбелязва датите във календара

а ТЯ измерва времето във залези

и за срещи често закъснява

той пък най много на това се дразни

че ТЯ говори си със непознати

разни

ТЯ някак е намерила баланс

във своя малък хаос

а той живее като следва

правилата на играта

но в перфектния си план

забрави да предвиди среща

с една полупозната

малко усложнение

но нищо

смята и преначертава

и на правия път отново се връща

здраво стъпил на земята

ТЯ е просто отклонение

сетивна грешка

захлас

и той полита

но после бързо си припомня

кой е

и си тръгва

без да се запита

дали не е ТЯ

дали улисан 

във преследването на мечтите

не е пропуснал любовта..

той живее като следва 

правилата на играта

ПС: успех със плана,

/една полупозната./

-Вики Вика, 16.05.2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s