Страх

Страх

да се гледате в очите

и твоите да са 2 пъти по-големи

гърлото ти да пресъхва

а ръцете – изпотени

коремът – свит на топка

знаеш за какво говоря

и не е пухкаво и сладко

и няма да мине гладко

но правиш крачка

във дълбокото

..

Страх

да се гледате в очите

и неговите да са 2 пъти по – големи

схрускваш го на една хапка

триумфът е блажен

победата е сладка!

-Вики Вика, 16.11.2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s