Неслучили се неща

Мога да горя по теб

докато изтлея

докато остане само пепел

която да се разпилее

и да полепне по образа за мен

и да го превърне в бронзов барелеф

който някой с плаха ръка да извае

докато всички вяло го отминават

защото никой няма да знае

че се разтопи в метала

любовта ми

после само скулптура остана

студено да пази топлина

на спомена

за неслучилите се неща.

-Вики Вика, 14.06.2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s