с л о в о и з л и я н и е

/изливане на себе си чрез словото/

изливам се в теб

изпразвам се от себе си

олеквам с 11 грама

на границата между живота и смъртта

невъзможно твоя

принадлежаща само

на собствената си душа

изгубена в момента

и нетърсеща нищо

безкрайно несъществуваща

извън материално-физическото

неосъзнаваща какво се случва

наслаждаваща се на нищослучването

събуждане и удар с чук

отказвам да приема това сега и тук

отдалечаване от себе си

борба с всичките ми демони

чувства вулканични

рационалното помитат

бясно търсещи

форма на която да приличат

ненамиращи думи

които да им прилягат

просто бягат

неусетно се губя

обещах си да не го правя

изпразвам се по листа

без форма и съдържание

изтича в канала

едно словоизлияние.

-Вики Вика, 19.04.2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s