Уместна препоръка

Сърцето ми остана там

сред улиците на квартала

и магазинчето за зарзават

малката градинка

и синьото на Витоша пред нас

сърцето ми се смачка

под гумите на колелата

на велоалеята, в която

стъпките ни плахи

отекват още в тишината

сърцето ми се разтопи в метала

на трамвайната линия

където петицата запъхтяна

носи аромата на миналото

сърцето ми заби

за първи път

и за последен

сгушено под стряхата

на твоята тераса

извисяваща се над квартала

където всяко вдишване

е радост

и всяка сграда

е наслада

където беше първата ни среща

но и нашата разлъка

да се върна тук

е щастие

да си тръгна

е уместна препоръка

сърцето безпощадно ме влече

назад

усмихвам му се:

глупаво кутре

кварталът си е същия

и те зове

но ти си вече

чужд и непознат.

-Вики Вика, 24.12.2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s