Преродени

Измълчахме всички думи

изговорихме всички тишини

в погледите се загубихме

и преродихме се като че ли

изпразнихме се от всичко

лошо и добро

обърнахме световете си наопаки

избягахме на другото полукълбо

свалихме най-загрубялата гущерска кожа

помирисахме само

мекото на хляба

и преди да видим

нататък какво

и дали може

без пощада

избрахме да пратим тоя копнеж

във забрава

и ето че вече го няма

пак сме в спокойни води

и ето че спомена бяга

и в нас не вали

платната надуваме смело

и летим

по-бели и чисти

от морски вълни!

-Вики Вика, 22.06.2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s