Среща между двама

тишина заглушаваща

всичко

отекваща

в ушите

заедно с кръвта

събрала се в бумтящото сърце

което току ще да изскочи

от гръдта

ще разпори копчето на палтото

и то ще се търколи горкото

ще се заклещи между релсите

така

ще ме хване и мене нещо

за гърлото с желязна ръка

цяла ще стана тишина

дива

напрегната

събрала се в очите

които сграбчват твоя поглед

без да питат

сърцето се изтръгва

и полита

няма нищо което да го спре

сърцето се слива

с друго туптящо сърце

очите пламтящи

казват всичко което

изричат

недокосващите се ръце

тишина заглушена от трамвая

смачканото копче в релсата остана

непокътнато

и нямо

свидетел на среща

между двама

-Вики Вика, 7.10.2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s