Вирус

Светът спря да се върти

светът остана на пауза

светът се ограничи

между четири стени

не ми беше тясно..

вирусът носеше твоето име.

-Вики Вика, 9.07.2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s